Praktijkwerking

Attesten & voorschriften

Tijdens uw consultatie geven we voorschriften mee tot wanneer het volgende medisch onderzoek nodig is. Telefonisch aangevraagde voorschriften worden slechts bij uitzondering afgeleverd. Overleg met uw arts i.f.v. uw medische problematiek hoeveel voorschriften hij/zij meegeeft. Om uw medische situatie optimaal op te volgen, dienen we u regelmatig fysiek te zien. 

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten en attesten met terugwerkende kracht zullen steeds geweigerd worden.

Boek uw afspraak online

Raadpleging:

- Telkens van 8.00-10.00u en van 16.00-19.00 op afspraak

* Lees dit eerst: info rond raadpleging; info rond coronaregels in de praktijkEen afspraak boeken kan:
- via de website (24 uur op 24)
- telefonisch van:
  08.00 tot 11.30u
  16.00 tot 19.00u

* Online niets meer vrij maar een dringend probleem? Bel ons op. We kijken wat mogelijk is.

Een afspraak annuleren kan:
enkel telefonisch (ook over de middag via de praktijk-gsm)

* Tussen 11.30 en 16.00u is er telefonische permanentie voor belangrijke medische vragen (bel naar vast nummer; een bandje geeft ons permanentienummer).

Patiënten Boek uw afspraak
Vertegenwoordigers Boek uw afspraak Hoe werkt dit?