Praktijkwerking

Attesten & voorschriften

Tijdens uw consultatie geven we voorschriften mee tot wanneer het volgende medisch onderzoek nodig is. Telefonisch aangevraagde voorschriften worden niet afgeleverd. Overleg met uw arts i.f.v. uw medische problematiek hoeveel voorschriften hij/zij kan meegeven. 

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten en attesten met terugwerkende kracht zullen steeds geweigerd worden.

Boek uw afspraak online

Raadpleging:

- Telkens van 8.00-9.45u en van 16.00-19.00u op afspraak
- Zaterdag op afspraak (telefonisch te boeken tijdens de week)

* Meer info: zie raadplegingEen afspraak boeken kan:
- via de website (24 uur op 24)
- telefonisch van:
  08.00 tot 11.30u
  16.00 tot 19.00u

Een afspraak annuleren kan:
enkel telefonisch (ook over de middag via de praktijk-gsm)

* Tussen 11.30 en 16.00u is er telefonische permanentie voor belangrijke medische vragen.

Patiënten Boek uw afspraak
Vertegenwoordigers Boek uw afspraak Hoe werkt dit?